De sinds enige tijd weer in Sneek wonende Albert Jan van der Wal brengt de rugbysport terug in Sneek. De enthousiaste oud-rugbyer van Grutte Pier in Leeuwarden en RFC Haarlem die ook graag zeilt, is stevig op weg om de in 2004 overleden Rugbyclub Sneek weer tot leven te wekken.

De bedoeling van de 31-jarige Sneker is dat begin december de eerste trainingen plaats zullen vinden. Er vinden oriënterende gesprekken plaats over het Zuidersportpark in Sneek waar eventueel gebruik kan worden gemaakt van een oefenveld. Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur gaan hopelijk de lampen branden voor de eerste trainingen die moeten resulteren in de wederopstanding van RC Sneek. Een oud-voetbaltrainer in Leeuwarden die vreesde voor de enkels van zijn selectie adviseerde de destijds jonge student Albert Jan van der Wal – hij tikt de 1,90 meter aan en brengt 105 kilo schoon aan de haak – voorzichtig edoch beslist om een andere sport te kiezen waarbij het ruigere werk niet wordt geschuwd. Rugby dus. Het werd Grutte Pier. 

Daar raakte Van der Wal in de ban van de kernwaarden van de sport: respect, discipline, de fysieke strijd en met name de teamgeest. Ook na zijn verhuizing vanwege het werk naar Haarlem bleef hij rugbyen. Bij de Rugby Football Club Haarlem. Door een breuk in zijn hand en kort daarna in het gezicht en het stichten van een gezin verdween na in totaal 5 jaar rugby de bekende eivormige bal in de kast.

Nu komt ie er weer uit, want naast het zeilen met de modelzeilboot in de K-klasse en het bemannen in de Regenboog 141 bleef het kriebelen bij Albert Jan. ,,Na mijn terugkeer in Friesland kon ik het zeilen weer mooi oppakken. Prachtig. Toch miste ik het rugby. Het gevoel dat je op een muur van grote kerels in rent in de wetenschap dat je altijd voor honderd procent gesteund wordt door je teammaten. Dat heb ik nog nooit in een ander sport zo gevoeld. Te allen tijde voor elkaar door het vuur.”

Het WK op de televisie dit najaar gaf hem het laatste zetje. Wat rondvragen in Sneek leerde dat er tot 2004 een actieve rugbyclub zat in Sneek. Ooit opgericht in 1987 met mannen als Simon Cnossen, Coos van der Ven, Ernst van der Heide en Bert Brink. Inmiddels gepensioneerde rugbyers. ,,Hun kracht, een hechte vriendengroep, bleek ook de valkuil want het was voor anderen lastig om aansluiting te vinden.” Hoewel RC Sneek goed meedraaide in de competitie hield de club in 2004 op te bestaan.

Natuurlijk is sportieve vriendschap belangrijk, maar het nieuwe RC Sneek moet in de optiek van Albert Jan van der Wal vooral een club zijn voor iedereen die naast een herenteam ook sterk gaat inzetten op jeugd en eventueel een damesteam. De enthousiaste initiatiefnemer bespeurde behoefte van medestrijders in Sneek en zocht en vond een mogelijke trainingslocatie op het Zuidersportpark. 

,,We gaan laagdrempelig beginnen met trainingen op woensdagavond. Een mannetje of tien is al genoeg om te beginnen, met als doel om in het seizoen 2020-2021 een spelend herenteam in de vierde klasse van de rugbybond Rugby Nederland te hebben. Die omarmt, bijvoorbeeld door een tijdelijke trainer af te vaardigen, het initiatief in Sneek, net als de gemeente Súdwest-Fryslân dat net als anderen actief mee denkt in het verbeteren van de breedtesportmogelijkheden.

,,Vanuit de oude leden van RC Sneek zijn twee mensen met trainerspapieren die hebben aangegeven trainingen te willen geven en ik wil ook zelf wel zo’n papiertje halen.” Met de mogelijke accommodatie (waarvoor het sein nog niet helemaal op groen staat), voldoende ledenpotentieel in de regio Zuidwest-Friesland, de ondersteuning van bond en gemeente is volgens Albert Jan het fundament gelegd voor de rentree van het rugby in Sneek.

Tekst: Sjoerd Stiensma – Sneeker Nieuwsblad